گزارش تصویری از کلاس عکاسی طبیعت در پارک ملت

با همکاری مرکز آموزش خراسان و روابط‌عمومی منطقه 11 شهرداری مشهد، کلاس آموزشی «عکاسی طبیعت» در پارک ملت برگزار شد. مهدی‌پیرسلامی تدریس این کلاس را بر عهده داشت.
تاریخ انتشار : ١٣٩٦/٠٨/٢٣

=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=


=*=*=*=*=