گزارش تصویری اردوی کارخانه فرش آستان قدس

اردوی آموزشی عکاسی در کارخانه فرش آستان قدس به همراه جلسه نقد و بررسی توسط نوشین وفادار و امین ابراهیمی برگزار شد
تاریخ انتشار : ١٣٩٥/١٢/٠٩