دوره های آموزشی زمستان
پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

سبک شخصی در عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

پرتره استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افترافکت)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

کارتون مطبوعاتی

مجید ادیبی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

عکاسی پرتره محیطی

مهدی پیرسلامی

دوره های آموزشی پاییز
پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

ویرایش حرفه‌ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افترافکت)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

گزارش نویسی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

مقاله‌نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی

وحید اقدسی

دوره های آموزشی تابستان
پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

نور پردازی استودیوئی

علی حسینیان

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

داستان نویسی

سید فرحان نوری

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

تیزر تبلیغاتی (افتر افکت مقدماتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

عکاسی خبری

فرامرز عامل بردبار

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - پسران

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی نوجوان - دختران

نوشین وفادار

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

دوره های آموزشی بهار
پایان برگزاری

آموزش ایندیزاین

محسن عامل

پایان برگزاری

تصویربرداری مقدماتی

صالح عدالتی

پایان برگزاری

تک‌جلسه‌های عکاسی

نوشین وفادار

پایان برگزاری

آموزش فتوشاپ

علیرضا عشقی

پایان برگزاری

نور پردازی استودیویی

علی حسینیان

پایان برگزاری

گزارش نویسی اجتماعی

مجید رضا فکری

پایان برگزاری

ویراستاری مطبوعاتی

علیرضا حیدری

پایان برگزاری

ویرایش حرفه ای عکس

امین ابراهیمی

پایان برگزاری

عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مهدی پیرسلامی

پایان برگزاری

خبرنویسی مقدماتی

وحید اقدسی

پایان برگزاری

افتر افکت مقدماتی(تیز تبلیغاتی)

کاظم ریحانی

پایان برگزاری

طراحی (برای انیمیشن)

سید مصطفی حسینی

پایان برگزاری

مقاله نویسی

کورش شجاعی

پایان برگزاری

آموزش ایلوستریتور

علیرضا عشقی