ثبت نام

سبک شخصی در عکاسی


🔹سبک شخصی چیست؟

🔹تعريف یک سبك و استایل براى آثار خود 

🔹با تمرين مهارت "عکس دیدن" عکس گرفتن خود را تقویت کنيد

🔹معرفى سایت و منابع معتبر برای عکس دیدن

🔹بررسى تفاوت مجموعه عکس با پروژه

🔹تاثيرارایه عکس در مدیاهای مختلف ، بر توانمندی‌های یک عکاس 

🔹معرفی زندگینامه و نمایش آثار شش نفر از مستندنگاران جهان (عکاسی خیابانی/عکاسی شهری/عکاسی خبری و...)

🔹جلسه آخر تحلیل آثار صفحه اینستاگرام کیارنگ علايى

 

درپيان این کارگاه هنرجویان به كمك عکس دیدن هدفمند براى دريافت سبک شخصی خود آماده ميشوند

پیش نیاز:عکاسی مقدماتی

مدرس : نوشین وفادارمتولد 1349 / مشهد
تحصيلات در رشته سينما / مرکزاسلامی آموزش فیلمسازی ، تهران سال 1371
- عضو رسمی انجمن عکاسان ایران – 1385 تا کنون
- مدیر واحد آموزش انجمن سینمای جوانان مشهد 1372-1380 
- تاسیس و مدیریت کانون عکس مشهد وابسته به انجمن سینمای جوانان ایران – دفترمشهد 1391-1384
- عضو هیئت موسس و مدیرعامل کانون گسترش فن وهنرعکاسی خراسان (  نخستین سازمان مردم نهاد عکاسی خراسان ) - تابستان1390 تا کنون
- سردبیر 14 شماره فصلنامه خبری-آموزشی کانون عکس مشهد - سال 1385تا 1388
- تدریس عکاسی از سال 1371 و بصورت متمرکز تدریس "زیبایی شناسی تصویر" از سال 1382 در مراکز آموزشی کشور و مراکز آموزش عالی مشهد
- برنامه ریزی طرح " سواد عکاسی " و " تماشای عکاسی " برای تامین منابع تخصصی و علمی درزمینه عکاسی در کانون گسترش عکاسی

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
120000 تومان
شروع دوره :
1396-10-19
پایان دوره :
1396-11-16
برنامه هفتگی :
دوشنبه 17-18:30