ثبت نام

طنز مطبوعاتی و قلق هایش


مدرس : جمعی از اساتیداطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
230000 تومان
شروع دوره :
1399-04-28
پایان دوره :
1399-06-31
برنامه هفتگی :
شنبه 12-10