ثبت نام

طراحی و تصویرسازی مقدماتی


مدرس : سارا دستمالچیانسارا دستمالچیان
مدرس دانشگاه در دانشگاه های فردوس و شاندیز و حکیم و...بیش از 13کتاب چاپ شده در زمینه کودک
ودر حال حاضر طراح و تصویرگر مجله کوله پشتی و روزنامه شهرارا

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
380000 تومان
شروع دوره :
1399-05-11
پایان دوره :
1399-06-29
برنامه هفتگی :
شنبه 20-18