ثبت نام

کارگاه پردازش عکس


کارگاه پردازش دوره تکمیلی هنرجویان‌ است که دوره ویرایش حرفه‌ای عکس را گذرانده‌اند. 

هرجلسه این کارگاه به بررسی، انتخاب، پردازش و ارائه آثار یک هنرجو اختصاص دارد و دیگر شرکت کنندگان به صورت جمعی در تمامی مراحل یاد شده  دخالت خواهند داشت.

از مهترین اهداف برگزاری  این کارگاه می توان به موارد ذیل  اشاره  نمود:

آموزش  انتخاب عکس، آشنایی با ترفند ها و ترکیب ابزارها، آماده سازی آثار پردازش شده برای  ارائه، نقد فنی و هنری  آثار و...

شایان ذکر است در پایان دوره ، آثار بررسی شده هنر جویان  درنمایشگاهی ارائه خواهد شد.

پیش نیاز:ویرایش حرفه ای عکس

مدرس : امین ابراهیمی ۱۳۶۱ مشهد
عکاسی حرفه‌ای از سال ۱۳۸۴
مدرس عکاسی و پردازش از سال ۱۳۸۶
چاپ کتاب عکس و شعر «پینوکیو» ۱۳۹۴
برگزاری دو نمایشگاه عکس انفرادی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ مشهد
شرکت در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی عکس در ایران و جهان.

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
40 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
ظرفیت کلاس
9 نفر
هزینه ثبت نام
240000 تومان
شروع دوره :
1395-10-21
پایان دوره :
1395-12-24
برنامه هفتگی :
یک شنبه دوجلسه 15-18:30