ثبت نام

صدابازیگری پشت میکروفون(دوبله و رادیو)


هنر دوبله ، بدون شک بیش از هر هنر دیگری با دنیای نمایش و بازیگری قرابت دارد و بیراه نخواهد بود اگر بگوییم ارکان دوبله بر مبانی بازیگری استوار است. لذا در این دو.ره از کلاسها به مبانی بازیگری خواهیم پرداخت و وارد مباحثی همچون تربیت حس ، درک و شناخت نقش ، خلق شخصیت ، تحلیل شخصیت و... خواهیم شد و از این رهگذر وارد مبانی دوبلاژ خواهیم شد و آموزه های بازیگری را مبتنی بر اصول حرفه ای دوبلاژ بررسی خواهیم کرد

مدرس : محمدرضا لبیباطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
5 جلسه
ظرفیت کلاس
20 نفر
هزینه ثبت نام
385000 تومان
شروع دوره :
1398-10-28
پایان دوره :
1398-12-05
برنامه هفتگی :
شنبه 18-14