ثبت نام

مبانی مهندسی صدا


مدرس : حجت تقدمیاطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
210000 تومان
شروع دوره :
1398-11-13
پایان دوره :
1398-12-25
برنامه هفتگی :
یکشنبه- 20-18