ثبت نام

کارگردانی (مقدماتی)


آشنایی با ارتباط از راه فیلم(تصویر متحرک، صدا و روایت)

آشنایی با فرآیند فیلم سازی

تجسم و تحلیل فیلم نامه برای کارگردانی

آشنایی با اندازه ی نماها

زاویه  و حرکت دوربین 

اصول تداوم تصویری

دکوپاژ و برش نامه

مراحل پیش تولید، تولید و پس از تولید

این سر فصل به صورت کارگاهی و به صورت عملی همراه با تولید فیلم کوتاه خواهد بود

در بعضی از جلسات دوربین، سه پایه و امکان پخش نیاز هستش

ا

مدرس : داوود کرمیداوود کرمی متولد 

فارغ التحصیل رشتهی سینما 

  فیلم نامه نویسی –زمینه های فعالیت: کارگردانی 

کارشناس دوره و مدرس رشته های کارگردانی و فیلمنامه نویسی انجمن سینمای جوان 

  دقیقه استان 60عضو شورای ساخت و تولید فیلمهای زیر       97 تا 94خراسان رضوی سال 

مسئول دبیرخانه دهمین جشنواره ی ملی رویش  

 94مسئول آموزش دوره های آموزش هنر اشراق حوزه هنری سال  97تا 

  فیلم کوتاه 30استاد راهنما و مشاور کارگردان در بیش از 

مدیر عامل شرکت سینمایی اسفند شرق (مشهد) 

 

شرح فعالیت: 

نویسندگی و کارگردانی: 

فیلم های کوتاه: 

 پایان دایره  

گورزا  

روزنهای پشت چشمان  

 

قسمت شرقی پارک 

قهوهی تلخ  

سایه آفتاب  

فیلم بلند: 

 گوشوارههای گلی  

مستند:  

مستند آمدیم اما 

این خاک رو به آسمان دارد 

رمضان در ایران   

 

جوایز: 

رتبه اول بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی از هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه وارش  

 رتبه اول بهترین کارگردانی فیلم جوان کشور از جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) 

رتبه اول بهترین فیلم مستند تجربی از نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان   

رتبه اول بهترین کارگردانی از هفتمین جشنوارهی سراسری تولیدات آثار رادیویی و تلوزیونی نماز و نیایش  

رتبه اول بهترین فیلم کوتاه داستانی از یازدهمین جشنوارهی    اترک) منطقه یک کشور 4 منطقهای سینمای جوان(فصل 

رتبه اول بهترین فیلم مستند از جشنوارهی فیلم کوتاه رافت  

 رتبه اول بهترین فیلم موضوع جشنواره از جشنوارهی فیلم کوتاه رافت  

 

رتبه اول بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی از هفتمین جشنوارهی منطقهای سینمای جوان(خرم آباد) منطقه یک کشور  

حضور در چندین جشنواره بین المللی از جمله تورنتو کانادا، آوانکا پرتقال و بوسان کره 

حضور در بخش مسابقهی فیلمهای بلند ویدیویی بیستوششمین جشنوارهی بینالمللی فیلم کودک اصفهان  

حضور در بخش مسابقهی چندین دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران 

تقدیر بهترین کارگردانی از هفتمین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی  

رتبه اول بهترین فیلم داستانی از هفتمین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی  

رتبه اول بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی از دومین جشنوارهی فیلم و عکس پوستر دانشگاه علمی کاربردی  

رتبه اول بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی از اولین جشنواره سینمای دینی  

 

تصویر برداری: 

 فیلم اعم از تله فیلم، مستند 20مدیر تصویر برداری بیش از

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
350000 تومان
شروع دوره :
1398-06-14
پایان دوره :
1398-08-16
برنامه هفتگی :
پنجشنبه 10-12