ثبت نام

دوره پیشرفته عناصر داستان


آشنایی با مکتب های ادبی و داستان نویسان برجسته دنیا

از کلاسیسم تا پست مدرنیسم

مدرس : هادی تقی زادهنویسنده منتقد

نویسنده اثرهای

انتقام سیمه ئون یا رساله بازگشت

شکار فرشتگان

شب بخیر سلطان

فشار آب بر دنیای عجیب دلکو

گراف گربه

باواریا

اطلاعات دوره آموزشی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
ظرفیت کلاس
15 نفر
هزینه ثبت نام
230000 تومان
شروع دوره :
1398-04-20
پایان دوره :
1398-06-21
برنامه هفتگی :
پنجشنبه 20-18